ClickCease
contact@geoapp.mobi
Odpowiedź w ciągu mniej niż 24 godzin
+448433780066 stawka za połączenie lokalne
Od poniedziałku do soboty od 6.00 do 20.00 - (tylko angielski i francuski)

Geoapp

Polityka prywatności

WEBZOOM LTD ("My" lub "Nas") poważnie traktuje Twoją prywatność. Zobowiązujemy się do traktowania danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat ("Dane") w sposób przejrzysty, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, oraz do zapewnienia ich poufności i bezpieczeństwa.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Danych, które zbieramy o Tobie jako osobie fizycznej poprzez naszą stronę internetową https://geoapp.mobi oraz powiązaną usługę śledzenia telefonów komórkowych ("Witryna"). Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz na przetwarzanie danych w sposób opisany poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o powstrzymanie się od dostępu do naszej strony i korzystania z niej.

Ta wersja jest datowana na 02/04/2020 r. Może on być od czasu do czasu aktualizowany, w takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany pocztą elektroniczną. Każdy dostęp do Strony i korzystanie z niej po otrzymaniu powiadomienia o modyfikacji oznacza akceptację tych zmian.

1. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą zidentyfikować daną osobę. Dane te mogą identyfikować Cię bezpośrednio (np. imię i nazwisko, adres e-mail) lub pośrednio poprzez połączenie różnych informacji o Tobie (np. adres IP komputera, karta kredytowa lub numer telefonu).

2. akie dane o Tobie mogą być zbierane i przetwarzane przez nas?

Dane, które możemy gromadzić poprzez korzystanie z naszej Witryny, są następujące:

 • Dane, które sami Państwo nam udostępniają, rejestrując się i korzystając z naszej strony:
  • Korzystanie z usługi geolokalizacji wymaga od użytkownika zarejestrowania się w naszej witrynie i w związku z tym zebrania następujących danych:
   • adres e-mail
   • imię
   • nazwisko
   • adres
   • miasto
   • kraj
  • Wymiany. Mogą Państwo przekazywać nam inne dane, gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez naszą stronę kontaktową lub w inny sposób, zakładając, że gromadzenie i późniejsze przetwarzanie odbywa się z Państwa własnej inicjatywy, a zatem za Państwa zgodą.
 • Dane, które są przetwarzane automatycznie z powodu Twojej nawigacji na Stronie. Dane te, które z wyjątkiem Państwa adresu protokołu internetowego, nie zawierają danych osobowych w powyższym znaczeniu, obejmują:
  • Informacje o urządzeniu: np. model sprzętu, wersja systemu operacyjnego lub unikalny identyfikator urządzenia.
  • Informacje w dziennikach: Informacje zbierane automatycznie podczas przeglądania naszej strony w dziennikach serwera zawierają adres protokołu internetowego oraz informacje o urządzeniu i zdarzeniach (takich jak awarie, aktywność systemu, typ przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę przeglądania).
  • Pliki cookie i podobne technologie: Pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania informacji, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, na przykład w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jak i w jakim stopniu można uniknąć takiego automatycznego zbierania informacji, prosimy zapoznać się z naszą informacją dotyczącą plików cookie https://geoapp.mobi/pl/confidentiality#cookies

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

 • Dane, które sami Państwo nam udostępniają, rejestrując się i korzystając z naszej strony:
  • Dane te są przetwarzane w szczególności w następujących celach:
  • umożliwiają korzystanie z usługi geolokalizacji telefonu komórkowego oferowanej przez naszą stronę internetową;
  • Odpowiedz na pytania, kontaktując się z nami bezpośrednio;
  • dostarczać Państwu informacji o naszych produktach i usługach.
  • Państwa zgoda na przetwarzanie Państwa danych do tych celów może zostać w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres : contact@geoapp.mobi. Wszelkie wnioski w tym zakresie będą jednak traktowane jako wnioski o wypisanie się i rozwiązanie umowy między nami i staną się skuteczne do końca bieżącego miesiąca.
 • Dane, które są przez nas przetwarzane automatycznie z powodu nawigacji na Stronie:
  • Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • poprawa wykorzystania i funkcjonalności Strony;
  • Rozumienie, jakie usługi i produkty Cię interesują;
  • dostosowanie i rozwój nowych produktów i usług ;
  • poprawa błędów
  • identyfikacja użytkowników, którzy dopuszczają się nielegalnych działań lub naruszają nasze prawa.

4. Komu udostępniamy twoje dane?

Możemy ujawniać i udostępniać niektóre z danych użytkownika:

 • Dostawców usług i procesorów używamy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, w szczególności naszego dostawcy usług hostingowych i przetwarzania płatności.
 • W tym kontekście korzystamy z usług firmy GOOGLE LLC w zakresie hostingu. Jeśli chodzi o proces płatności, używamy firmy STRIPE, która sama posiada numer Państwa karty kredytowej, z wyłączeniem firmy WEBZOOM LTD, która nigdy nie ma do niej dostępu. Aby uzyskać więcej informacji na temat traktowania, jakie firmy te rezerwują dla Państwa danych, zapraszamy do zapoznania się ze stronami https://policies.google.com/privacy i https://stripe.com/fr-ch/privacy.
 • Dostawcy ci mogą uzyskać dostęp do Państwa danych i/lub przetwarzać je w naszym imieniu. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki, aby wymagać od stron trzecich odpowiedniej ochrony informacji i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Wszelkie osoby trzecie, którym firma Moneybookers została nakazana lub zobowiązana do ujawnienia Państwa danych z powodu nakazu sądowego lub nakazu wydanego przez organ państwowy.
 • Każda jednostka, która może interweniować w sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających ujawnienia takich informacji
 • Ponadto, WEBZOOM LTD może również ujawnić Państwa dane w ramach wykonywania swoich zobowiązań prawnych, na mocy nakazu wydanego przez organ sądowy lub administracyjny, lub w związku z postępowaniem sądowym.

Twoje dane nie będą w żadnym wypadku sprzedawane osobom trzecim, w szczególności w celach marketingowych lub promocyjnych.

5. Gdzie są przechowywane Twoje dane?

Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że zebrane dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane są hostowane przez GOOGLE LLC, którego serwery znajdują się we Francji. Niezależnie od powyższego, Państwa dane mogą być sporadycznie przetwarzane poza Szwajcarią lub Francją, zwłaszcza jeśli numery telefonów komórkowych, które chcieliby Państwo zlokalizować, znajdują się za granicą, pod warunkiem, że takie przekazywanie danych odbywa się za Państwa zgodą.

6. Jak chronimy Twoje dane?

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

W tym celu stosujemy różne technologie i środki bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem na poziomie odpowiednim dla danego typu danych.

Ponadto, staramy się zapewnić umownie, że wyżej wymienieni dostawcy usług, z których korzystamy, przetwarzają Państwa dane w podobnie bezpieczny sposób, aby zapewnić ich poufność i integralność.

Pomimo wszelkich starań, nie jest możliwe pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa informacji wymienianych w Internecie. Wszelkie przesyłane dane są przekazywane na własne ryzyko.

7. Jak długo przechowujemy twoje dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo mają Państwo konto osobiste. Po wypisaniu się z subskrypcji możemy przechowywać dane użytkownika, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub do momentu przedawnienia się wszelkich roszczeń umownych zgłaszanych w związku z kontem użytkownika.

8. Korzystanie z ciasteczek

Przy pierwszej wizycie na naszej Stronie, na dole ekranu może pojawić się komunikat dotyczący korzystania z plików cookie. Plik cookie jest następnie zapisywany w Twoim terminalu, tak aby Twoja przeglądarka wiedziała, że widziałeś tę wiadomość i nie wyświetlała jej przy następnej wizycie.

Przeglądając naszą stronę internetową, mają Państwo możliwość zaakceptowania lub odmowy wykorzystania plików cookie do celów statystycznych. Pliki te są wykorzystywane do oceny częstości korzystania z naszej strony przez użytkowników Internetu, w celu ciągłego ulepszania jej nawigacji i adekwatności oferowanych treści.

Akceptując pliki cookie, serwery automatycznie zapisują informacje o charakterze ogólnym dotyczące nawigacji użytkownika. Analiza statystyczna tych informacji pozwala na ciągłe doskonalenie strony. Przeprowadza go Google Analytics.

Zebrane dane to adres IP, pochodzenie geograficzne, data wizyty, czas jej trwania, przeglądane strony i ich kolejność, a także strony udostępniane w serwisach społecznościowych. Są one anonimowe i nie analizujemy poszczególnych ścieżek. Nie dzielimy się nimi z innymi organizacjami w celach komercyjnych, ani nie przekazujemy ich innym stronom.

Możesz zaznaczyć, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, wybierając opcję "Tak, akceptuję" oferowaną przez Ciebie lub po prostu kontynuując przeglądanie naszej strony. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając opcję "Nie, odmawiam", jednak w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z naszej strony.

Wszystkie pliki cookie, które są używane na naszej stronie internetowej mają 90 dni, po czym są automatycznie usuwane. W każdej chwili mają Państwo możliwość usunięcia plików cookie przed upływem tego terminu, wybierając opcję "usuń/usuń pliki cookie" w parametrach zarządzania Państwa przeglądarki. Następnym razem, gdy odwiedzisz stronę, zostaniesz ponownie zapytany, czy chcesz zaakceptować czy odrzucić użycie plików cookie.

9. Media społecznościowe i inne strony internetowe

Prawdopodobnie będziemy obecni w różnych sieciach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Youtube, itp. Odwiedzając naszą stronę w obrębie tych różnych sieci, należy najpierw zapoznać się z narzędziami udostępnianymi przez te platformy, które pozwalają określić, w jaki sposób użytkownik zamierza udostępniać swoje dane w tych sieciach.

Praktyki lub polityki prywatności odpowiednich platform rzeczywiście mają do nich zastosowanie, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, warunkami korzystania z nich oraz wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi sposobu, w jaki przetwarzane są tam Państwa dane.

Ponadto nasza Witryna może zawierać odniesienia lub linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych, w tym za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych; jeśli użytkownik skorzysta z tych linków, opuści naszą witrynę. Dostęp do tych stron i korzystanie z nich jest obowiązkiem użytkownika. WEBZOOM LTD nie ma żadnego wpływu na formę i treść stron, do których prowadzą linki.

10. Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo (i) złożyć wniosek o dostęp do danych, aby dowiedzieć się, jakie kategorie danych na jego temat przetwarzamy, w jakich celach, w jaki sposób je udostępniamy i jak długo je przechowujemy, pod warunkiem, że informacje te odpowiadają informacjom podanym w niniejszych zasadach, (ii) poprosić nas o poprawienie wszelkich niedokładnych Danych na jego temat, (iii) poprosić nas o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania jego Danych, co w praktyce może być traktowane jako wniosek o wypisanie się i rozwiązanie umowy między nami.

Jeśli chcesz złożyć taką prośbę lub jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego przetwarzania lub niniejszej polityki, możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres : contact@geoapp.mobi

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli mieszkają Państwo w Szwajcarii, reklamację można złożyć pod następującym adresem:

Szwajcarski federalny komisarz ds. ochrony danych i informacji

Feldeggweg 1 3003 Berne, Suisse

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.edoeb.admin.ch. Jeśli jesteś mieszkańcem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, skargę można złożyć w urzędzie ochrony danych osobowych w Twoim kraju.

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej polityki, można skontaktować się z : contact@geoapp.mobi

12. Prawo właściwe i jurysdykcja

Polityka ta podlega prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem federalnej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszej polityki lub z nią związane podlegają wyłącznej jurysdykcji Tribunal de l'Est Vaudois, z siedzibą w Vevey, Szwajcaria.

contact@geoapp.mobi
Odpowiedź w ciągu mniej niż 24 godzin
+448433780066 stawka za połączenie lokalne
Od poniedziałku do soboty od 6.00 do 20.00 - (tylko angielski i francuski)