ClickCease
contact@geoapp.mobi
Antwoord in minder dan 24 uur
+448433780066 lokaal gesprekstarief
Maandag tot zaterdag van 6 tot 20 uur - (alleen in het Engels en Frans)

Geoapp

Privacybeleid

WEBZOOM LTD ("Wij" of "Ons") neemt uw privacy serieus. Wij zetten ons in om de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken ("Gegevens") op een transparante manier te behandelen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en om de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan te waarborgen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op Gegevens die wij over u als individu verzamelen via onze website https://geoapp.mobi en de bijbehorende tracking service voor mobiele telefoons (de "Site"). Door de toegang tot en het gebruik van de Site gaat u akkoord met dit Privacybeleid en met de verwerking van Gegevens zoals hieronder uitgelegd. Als u het niet eens bent met dit beleid, verzoeken wij u zich te onthouden van toegang tot en gebruik van onze site.

Deze versie is gedateerd 02/04/2020. Het kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, in dat geval wordt u per e-mail op de hoogte gebracht. Elke toegang tot en elk gebruik van de Site na kennisgeving van de wijziging houdt in dat u de genoemde wijzigingen aanvaardt.

1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren. Dergelijke gegevens kunnen u direct identificeren (bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mailadres) of indirect door verschillende gegevens over u te combineren (bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, uw creditcard of telefoonnummer).

2. Welk soort Gegevens over u mogen door ons worden verzameld en verwerkt?

De gegevens die wij door uw gebruik van onze Site kunnen verzamelen, zijn als volgt:

 • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt door u te registreren en onze Site te gebruiken:
  • Voor het gebruik van de geo-lokalisatieservice moet u zich op onze Site registreren en als zodanig de volgende gegevens verzamelen:
   • Uw e-mail adres
   • Uw voornaam
   • Uw naam
   • Uw adres
   • Uw stad
   • Uw land
  • Uitwisselingen. U kunt ons andere gegevens verstrekken wanneer u contact met ons opneemt via onze contactpagina of op een andere manier, ervan uitgaande dat het verzamelen en de daaropvolgende verwerking op uw eigen initiatief gebeurt, en dus met uw toestemming.
 • De gegevens die wij automatisch laten verwerken vanwege uw navigatie op de Site. Deze gegevens, die, met uitzondering van uw Internet Protocol-adres, geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde zin bevatten, omvatten:
  • Apparaatinformatie: bijvoorbeeld uw hardwaremodel, de versie van uw besturingssysteem of een unieke apparaat-ID.
  • Logboekinformatie: Informatie die automatisch wordt verzameld wanneer u in de serverlogboeken van onze Site surft, omvat uw internetprotocoladres en informatie over het apparaat en de gebeurtenis (zoals storingen, systeemactiviteit, browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw browseactiviteiten).
  • Cookies en soortgelijke technologieën: Cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze Website bezoekt, bijvoorbeeld om uw browser of apparaat te identificeren.

Om meer informatie te verkrijgen en om te weten te komen hoe en in welke mate u dergelijke automatische informatieverzameling kunt vermijden, verwijzen wij u naar onze mededeling over cookies https://geoapp.mobi/nl/confidentiality#cookies.

3. Voor welk doel verwerken wij uw gegevens?

 • Gegevens die u zelf aan ons verstrekt door u te registreren en onze Site te gebruiken:
  • Deze gegevens worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:
  • u de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de geolokalisatiedienst voor mobiele telefoons die door onze site wordt aangeboden;
  • beantwoord uw vragen als u rechtstreeks contact met ons opneemt;
  • u te voorzien van informatie over onze producten en diensten.
  • Uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar : contact@geoapp.mobi. Elk verzoek daartoe zal echter worden behandeld als een verzoek tot uitschrijving en beëindiging van het contract tussen ons en zal tegen het einde van de lopende maand van kracht worden.
 • De gegevens die wij automatisch laten verwerken vanwege uw navigatie op de Site:
  • Deze gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
  • het gebruik en de functionaliteit van de Site te verbeteren;
  • Begrijp welke diensten en producten voor u interessant zijn;
  • nieuwe producten en diensten aan te passen en te ontwikkelen;
  • het corrigeren van fouten ;
  • gebruikers te identificeren die illegale handelingen verrichten of inbreuk maken op onze rechten.

4. Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen sommige van uw gegevens openbaar maken en delen met :

 • De serviceproviders en -verwerkers die wij gebruiken om de goede werking van de Site te waarborgen, in het bijzonder onze hostingprovider en betalingsverwerker.
 • In deze context maken we gebruik van de diensten van het bedrijf GOOGLE LLC voor de hosting. Voor het betaalproces gebruiken we het bedrijf STRIPE, dat alleen uw creditcardnummer heeft, met uitsluiting van WEBZOOM LTD, die er nooit toegang toe heeft. Voor meer informatie over de behandeling die deze bedrijven voor uw gegevens reserveren, nodigen wij u uit om de pagina's https://policies.google.com/privacy en https://stripe.com/fr-ch/privacy te raadplegen.
 • Deze leveranciers kunnen toegang krijgen tot uw gegevens en/of deze namens ons verwerken. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften nemen wij commercieel gezien redelijke stappen om van derden te eisen dat zij uw informatie adequaat beschermen en alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.
 • Elke derde partij aan wie Wij zijn opgedragen of verplicht om uw gegevens te verstrekken op grond van een gerechtelijk bevel of een bevel van een overheidsinstantie.
 • Elke entiteit die waarschijnlijk zal ingrijpen voor noodgevallen en die een dergelijke informatieverschaffing nodig heeft
 • Daarnaast kan WEBZOOM LTD uw gegevens ook bekendmaken in het kader van de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen, op grond van een bevel van een gerechtelijke of administratieve autoriteit, of in verband met een gerechtelijke procedure.

In geen geval zullen uw gegevens worden verkocht aan derden, met name voor marketing- of promotiedoeleinden.

5. Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens worden gehost door GOOGLE LLC, waarvan de servers zich in Frankrijk bevinden. Niettegenstaande het voorgaande kunnen uw gegevens af en toe worden verwerkt buiten Zwitserland of Frankrijk, vooral als de mobiele telefoonnummers die u wenst te lokaliseren zich in het buitenland bevinden, ervan uitgaande dat een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt met uw toestemming.

6. Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij zetten ons in om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Daartoe gebruiken we verschillende technologieën en beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking op een niveau dat is afgestemd op het soort gegevens dat ermee gemoeid is.

Daarnaast proberen we er contractueel voor te zorgen dat de bovengenoemde dienstverleners die we gebruiken uw gegevens op een vergelijkbare veilige manier verwerken om de vertrouwelijkheid en integriteit ervan te waarborgen.

Ondanks alle inspanningen is het niet mogelijk om de veiligheid van de informatie die op het internet wordt uitgewisseld, volledig te garanderen. Alle gegevens die u doorgeeft, worden op eigen risico doorgegeven.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u een persoonlijke account heeft. Nadat u zich heeft afgemeld, kunnen wij uw gegevens bewaren indien dit wettelijk vereist is of totdat alle contractuele claims die in verband met uw account zijn ingediend, zijn verjaard.

8. Gebruik van cookies

De eerste keer dat u onze Site bezoekt, kunt u onderaan het scherm een bericht zien over het gebruik van cookies. Een cookie wordt dan op uw terminal opgeslagen, zodat uw browser weet dat u dit bericht hebt gezien en het niet weergeeft bij uw volgende bezoek.

Door onze Site te bezoeken heeft u de mogelijkheid om het gebruik van cookies voor statistische doeleinden te accepteren of te weigeren. Deze cookies worden gebruikt om de frequentie en het gebruik van de internetgebruikers van onze Site te evalueren, met als doel de navigeerbaarheid en de relevantie van de aangeboden inhoud voortdurend te verbeteren.

Door het accepteren van cookies registreren de servers automatisch informatie van algemene aard met betrekking tot uw navigatie. De statistische analyse van deze informatie maakt een continue verbetering van de site mogelijk. Het wordt uitgevoerd door Google Analytics.

De verzamelde gegevens zijn het IP-adres, de geografische herkomst, de datum van het bezoek, de duur, de geraadpleegde pagina's en hun volgorde, evenals de pagina's die op sociale netwerken worden gedeeld. Ze zijn geanonimiseerd en we analyseren geen individuele paden. We delen ze niet met andere organisaties voor commerciële doeleinden, noch geven we ze door aan andere sites.

U kunt aangeven dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies door de optie "Ja, ik accepteer" te selecteren die u wordt aangeboden of door gewoon door te gaan met het bekijken van onze site. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de optie "Nee, ik weiger" te selecteren, maar in dat geval is het mogelijk dat u onze site niet kunt gebruiken.

Alle cookies die op onze site worden gebruikt, hebben een levensduur van 90 dagen, waarna ze automatisch worden verwijderd. U hebt op elk moment de mogelijkheid om cookies te verwijderen voor deze vervaldatum door de optie "wis/verwijder cookies" te selecteren in de beheerparameters van uw browser. De volgende keer dat u de site bezoekt, wordt u opnieuw gevraagd of u het gebruik van cookies wilt accepteren of weigeren.

9. Sociale media en andere websites

We zijn waarschijnlijk aanwezig op verschillende netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Youtube, enz. Wanneer u onze pagina binnen deze verschillende netwerken bezoekt, moet u eerst de tools van deze platforms lezen en begrijpen die u in staat stellen om te bepalen hoe u van plan bent om uw gegevens binnen deze netwerken te delen.

De privacypraktijken of het privacybeleid van de betreffende platforms zijn inderdaad op hen van toepassing, en we raden u daarom aan om hun toepasselijke privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie met betrekking tot de manier waarop uw Gegevens daar worden verwerkt, te lezen.

Daarnaast kan onze Site verwijzingen of links bevatten naar andere websites en sociale media, onder andere via social media-feeds; als u deze links volgt, verlaat u onze website. De toegang tot en het gebruik van deze sites is uw verantwoordelijkheid. WEBZOOM LTD heeft geen enkele invloed op de vorm en inhoud van de gelinkte sites.

10. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht (i) om een verzoek om toegang in te dienen om erachter te komen welke categorieën Gegevens wij over u verwerken, voor welke doeleinden, hoe wij deze delen en hoe lang wij deze bewaren, op voorwaarde dat deze informatie overeenkomt met de informatie in dit beleid, (ii) om ons te vragen onjuiste Gegevens over u te corrigeren, (iii) om ons te vragen de verwerking van uw Gegevens te stoppen of te beperken, die in de praktijk mogelijk moet worden behandeld als een verzoek om zich uit te schrijven en het contract tussen ons te beëindigen.

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen of als u vragen hebt over deze verwerking of dit beleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar : contact@geoapp.mobi

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u in Zwitserland woont, kan de klacht op het volgende adres worden ingediend:

Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en -voorlichting

Feldeggweg 1 3003 Bern, Zwitserland

Voor meer informatie kunt u terecht op www.edoeb.admin.ch. Als u een inwoner bent van een land van de Europese Economische Ruimte, kan de klacht worden ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

11. Contact opnemen met

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact opnemen met : contact@geoapp.mobi

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit beleid is onderworpen aan het Zwitserse recht, met uitsluiting van de federale wet op het internationaal privaatrecht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit beleid valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Tribunal de l'Est Vaudois, gevestigd in Vevey, Zwitserland.

contact@geoapp.mobi
Antwoord in minder dan 24 uur
+448433780066 lokaal gesprekstarief
Maandag tot zaterdag van 6 tot 20 uur - (alleen in het Engels en Frans)