Tingimused

WEBZOOM LTD ("Meie") on Inglise ettevõte, mis asub aadressil Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, Inglismaa, TN23 1BB ja mis pakub veebilehe https://geoapp.mobi/et ("Sait") kaudu asukohapõhist teenust, mis võimaldab igal eraisikul ("Klient" või "Te") leida mobiiltelefoni asukoha selle telefoninumbri omaniku eelneval nõusolekul, kelle asukohta otsitakse ("Teenus").

Käesolevate tingimuste ("Tingimused") eesmärk on selgitada, kuidas Te kui Klient saate Teenusest kasu.

Käesolevate tingimuste eesmärk on selgitada, kuidas Te kui Klient saate Teenust kasutada.

Meie üldtingimusi ajakohastatakse ja/või täiendatakse tõenäoliselt korrapäraste ajavahemike järel vastavalt arengule, mille puhul teavitame Teid e-posti teel üks kuu enne nende muutmist. Meie Teenusele juurdepääs ja selle kasutamine pärast seda, kui Teid on sellisest muudatusest teavitatud, ning kui Te ei lõpeta oma liikmeksolekut enne kuu lõppu, tähendab, et Te nõustute nimetatud Tingimuste kõige uuema versiooniga.

See Tingimuste versioon on väljatöötamisel.

Seda versiooni Meie Tingimustest uuendati viimati 19. jaanuaril 2022.

1. Esialgne registreerimine

1.1 Juurdepääs Meie Teenusele ja selle kasutamine eeldab konto loomist Meie Saidil ("Konto").

1.2 Registreerimise käigus nõutakse järgmisi andmeid

  • E-posti aadress
  • Parool

Kliendina kinnitate meile, et teie esitatud teave on täpne, siiras ja usaldusväärne ning et olete täisealine ja volitatud meie teenuse tellimiseks teie elukohariigis.

Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et identiteedivarguse korral on meil õigus kasutada Teie vastu kõiki õiguslikke meetmeid, sealhulgas kriminaalõiguslikke.

1.3 Teie liikmeleping ei ole õiguslikult täidetud enne, kui on kontrollitud allpool punktis 2 sätestatud makse aktsepteerimist ("Leping"). Te võite oma lepingu igal ajal alla laadida, saates meile sellekohase taotluse e-posti teel.

Liikmelepingut ei ole.

1.4 Konto loomine annab juurdepääsu meie platvormi kasutamisele ainult kliendile, kes on konto loonud. Kliendina on teie kohustus hoida teenuse juurdepääsuandmed (kasutajanimi ja salasõna) salajas ning teatada meile igast volitamata kasutamisest. Juurdepääsu ei tohi ilma meie eelneva nõusolekuta teistele osapooltele üle anda.

1.5 Meie teenus on kättesaadav ainult isikutele, kes kasutavad seda isiklikel eesmärkidel. Igasugune kasutamine ärilistel eesmärkidel on rangelt keelatud ja toob kaasa teie liikmesuse ja seega ka teie võimaluse meie teenusele ligi pääseda ja seda kasutada ilma etteteatamiseta ja raha tagasi saamata.

2. Maksmine

2.1 Teenuse tasud on järgmised:

  • Esimese 24 tunni jooksul pärast registreerimist on kliendil õigus testida Meie Teenust €0.50 (viiskümmend senti) eest ("Prooviperiood") - Nende 24 tunni möödumisel, tingimusel, et selle aja jooksul ei ole võimalik lõpetada, sõlmitakse automaatselt igakuine tellimus €47.90 (nelikümmend seitse eurot ja üheksakümmend senti). Tellimuse tühistamise korral uuendatakse seda tellimust automaatselt iga kuu ja kasutatavalt kaardilt võetakse automaatselt võlg.

2.2 Ülaltoodud hinnad sisaldavad kõiki makse.

2.3 Tasumine toimub meie veebisaidil krediitkaardiga eurodes (Visa, MasterCard, American Express). Veebisait on varustatud online-maksete turvasüsteemiga, mis krüpteerib kliendi pangateabe edastamise. Meie makseprotsessi raames kasutame välist teenusepakkujat, Stripe'i, ning ei salvesta mingit teavet teie krediitkaardiandmete ja -numbrite kohta. Lisateavet leiate meie privaatsuspoliitikast.

3. Taganemisõigus

3.1 Teil on õigus lepingust taganeda 2 (kahe) päeva jooksul pärast prooviperioodi lõppemisele järgneva kinnituse saamist.

See on taganemisnõue.

3.2 Selle taganemisnõude saab esitada, saates meile e-kirja, mis sisaldab taotluse üksikasju. Taganemise kinnituse e-kiri saadetakse registreerimisel esitatud e-posti aadressile.

3.3 Kui olete kasutanud oma taganemisõigust, tagastatakse meile makstud summad kaardile, mida kasutasite teenuse eest tasumiseks, 5-10 tööpäeva jooksul pärast seda, kui oleme saanud teie taganemisavalduse. See tagasimakseõigus kehtib tingimusel, et te ei ole kasutanud Meie Teenust pärast prooviperioodi; kui te olete kasutanud Meie Teenust pärast prooviperioodi, mõistate, et jooksva kuu eest raha tagasi ei maksta ja et teie taganemisõigust käsitletakse kui lõpetamise taotlust, mis jõustub kõnealuse kuu lõpus.

3.4 Kui teie elukoht on Šveitsis, ei kohaldata käesolevas punktis 3 sätestatud taganemisõigust ja mis tahes taotlust selle õiguse kasutamiseks tõlgendatakse kui taotlust lepingu lõpetamiseks ilma makseid tegemata.

4. Kuidas teenus toimib

4.1 Kui teie tellimusleping on sõlmitud, peate lihtsalt märkima selle mobiiltelefoni numbri, mida soovite geolokatsioonis kasutada ("vastuvõtja"). Seejärel saadetakse Saajaile SMS, mis sisaldab kliendi poolt eelnevalt kirjutatud sõnumit, milles ta täpsustab oma soovi geolokatsiooniks kõnealusele mobiiltelefonile. Vastuvõtja võib seejärel selle taotluse omal äranägemisel vastu võtta või sellest keelduda. Te tunnistate, et Me ei saa garanteerida, et Vastuvõtjad teie geolokatsioonitaotluse vastu võtavad, ja et igasugune keeldumine ei too kaasa mingit vastutust ega õigust saada meie poolt teie ees mingit hüvitist.

4.2 Teil on õigus saata piiramatu arv päringuid teie valitud Retsipientidele nii kaua, kui teie leping kestab.

4.3 Te ei tohi:

  • Kasutada Saiti ebaseaduslikult või vastuolus käesolevate Tingimustega, et müüa, kopeerida, rentida, liisida, laenata, levitada, üle anda või litsentseerida kogu Saidi või Meie Teenuse materjali või selle osa, või kasutada Meie Teenust ärilistel eesmärkidel, et püüda saada volitamata juurdepääsu Meie süsteemidele või Meie alltöövõtjate süsteemidele, või osaleda mis tahes tegevuses, mis häirib, halvendab või segab Meie Saidi ja Teenuse toimimist või toimimist.
  • Saidi väärkasutamine viiruse või muu kahjuliku rakenduse tahtliku edastamisega. Kasutada meie Teenust spämmi saatmise eesmärgil. Meie tegevuse halvustamine või mis tahes käitumine, mis võib kahjustada meie mainet, kas Meie Teenuses või mujal (nt sotsiaalvõrgustikes).

5. Lõpetamine

5.1 Lõpetamine Kliendi taotlusel. Te võite igal ajal loobuda tellimusest ja lõpetada oma lepingu, klõpsates veebilehe ülemises või alumises menüüs olevale lingile "Tühista tellimus", kusjuures täpsustatakse, et teie tellimusest loobumine jõustub kas prooviperioodi lõpus, st selle aasta lõpus, mille jooksul teie tellimusest loobumise taotlus esitati, juhul kui teie konto deaktiveeritakse ning juurdepääs ja meie teenuse kasutamine lõpetatakse. Kui punktist 3.3 ei tulene teisiti, ei anta raha tagasi.

Tagasimakseid ei tehta.

5.2 WEBZOOM LTD algatusel lõpetatakse leping. Me võime teie lepingu lõpetada ka kuu lõpus, millisel juhul saadame teile registreerimisel esitatud aadressile e-kirja. Nende tingimuste, sealhulgas, kuid mitte ainult punkti 4.3 rikkumise korral, jätame endale õiguse peatada Teie konto, kuni viime läbi vajalikud uurimised, ja vajaduse korral lõpetada Teie leping koheselt; kas tegemist on peatamise või lõpetamisega, teavitame Teid samale aadressile saadetud e-kirjaga.

5.3 Käesoleva jaotise kohaselt teostatud lõpetamine ei anna teile õigust tagastamisele, kui selline lõpetamine on samaväärne teiepoolse taganemisõiguse kasutamisega vastavalt punktidele 3.1 ja 3.3.

6. Intellektuaalne omand

6.1 WEBZOOM LTD omab kõiki intellektuaalse omandi õigusi meie veebisaidi ja selle sisu, sealhulgas sellega seotud oskusteavet.

6.2 Käesoleva lepingu sõlmimisega anname teile mitte-eksklusiivse, mitteülekantava õiguse pääseda ligi meie teenustele ja kasutada neid.

Tegemist on intellektuaalse omandiõigusega.

7. Kohustus ja garantii

7.1 Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses loobub WEBZOOM LTD kõigist kohustustest, mis tulenevad meie lepingu täitmisest.

Tegemist on tulemuslikkusega seotud kohustusega.

7.2 Olenemata punktist 7.1, teeb WEBZOOM LTD mõistlikke jõupingutusi, et tagada teenuse kättesaadavus 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. WEBZOOM LTD ei vastuta siiski teenuste kättesaamatuse eest, mis on tingitud vigadest, tehnilistest piirangutest või muudest hooldustoimingutest, mis ei anna õigust tagasimaksele.

Tagasimaksmise õigust ei ole.

7.3 Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida WEBZOOM LTD ei halda ega kontrolli ning mille funktsionaalsuse ja sisu eest me ei saa mingil viisil vastutada.

8. Erinevad

8.1 VÄLJASE JÕUDU Pooled lepivad kokku, et juhul, kui lepingu täitmine osutub võimatuks vääramatu jõu, st ühe või mitme poole tahtest sõltumatu ettenägematu sündmuse tõttu, ei saa kumbagi poolt pidada vastutavaks selle juhtumi toimumise tõttu tekkinud kohustuste täitmata jätmise, täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest. Lepingu täitmine ja kohustuste täitmine, sealhulgas maksmine, peatatakse seega vääramatu jõu esinemise ajaks, kusjuures vääramatu jõu esinemise kuu eest tehtud makse jääb alles. Kummalgi poolel on siiski võimalus kasutada artiklis 5 sätestatud ülesütlemisklauslit.

8.2 NULLITUS. Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete õiguspärasust. Kehtetu säte asendatakse ja seda tõlgendatakse nii, et selle seaduslikkus oleks tagatud sätte poolt, mis on oma olemuselt võimalikult sarnane kehtetu sättega.

Kehtetu säte asendatakse võimalikult sarnase sättega.

8.3 SIDE. Kogu kirjavahetus WEBZOOM LTD-le tuleb saataaadressil (4 ) või WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, Inglismaa, TN23 1BB

8.4 KOHALDATAV ÕIGUS JA JURISDIKTSIOON. Lepingu ja käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Inglismaa õigust nende kohaldatavuse ja täitmise osas. Kõik vaidlused, mis tulenevad otseselt või kaudselt käesolevatest tingimustest ja sellest tulenevast lepingust, esitatakse kliendi elukohajärgsele pädevale kohtule, kui WEBZOOM LTD on hagejaks, ja Londoni kohtule, kui klient on hagejaks.

Leia mis tahes telefon nüüd

© 2023 GeoAPP. Kõik õigused kaitstud.