Terminai ir sąlygos

"WEBZOOM LTD" (toliau - Mes) yra Anglijos bendrovė, įsikūrusi adresu Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB, kuri interneto svetainėje https://geoapp.mobi/lt (toliau - Svetainė) teikia buvimo vietos nustatymo paslaugą, leidžiančią bet kuriam privačiai veikiančiam asmeniui (toliau - Klientas arba Jūs) nustatyti mobiliojo telefono buvimo vietą, gavus išankstinį telefono numerio, kurio buvimo vietos ieškoma, savininko sutikimą (toliau - Paslauga).

Šių taisyklių ir sąlygų (toliau - Taisyklės ir sąlygos) tikslas - paaiškinti, kaip Jūs, kaip Klientas, galite naudotis Paslauga.

Šių Taisyklių ir sąlygų tikslas - paaiškinti, kaip Jūs, kaip Klientas, galite naudotis Paslauga.

Tikėtina, kad mūsų Bendrosios sąlygos bus atnaujinamos ir (arba) papildomos reguliariai, atsižvelgiant į jų raidą, ir tokiu atveju Mes informuosime Jus el. paštu likus vienam mėnesiui iki jų pakeitimo. Prieiga prie Mūsų Paslaugos ir naudojimasis ja po to, kai buvote informuoti apie tokį pakeitimą, ir jei iki mėnesio pabaigos nenutrauksite narystės, reiškia, kad sutinkate su naujausia minėtų Bendrųjų sąlygų versija.

Ši Taisyklių ir sąlygų versija yra tobulinama.

Ši Mūsų sąlygų versija paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. sausio 19 d.

1. Pirminė registracija

1.1 Prieiga prie Mūsų paslaugos ir naudojimasis ja suteikiama tik susikūrus paskyrą Mūsų svetainėje (toliau - paskyra).

1.2 Registracijos proceso metu bus prašoma pateikti šią informaciją

  • El. pašto adresas
  • Slaptažodis

Kaip Klientas, Jūs užtikrinate mums savo pateiktos informacijos tikslumą, nuoširdumą ir patikimumą, taip pat tai, kad esate pilnametis ir turite teisę prenumeruoti mūsų Paslaugą savo gyvenamojoje šalyje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tapatybės vagystės atveju mes pasiliekame teisę prieš Jus panaudoti visas teisines priemones, įskaitant baudžiamosios teisės aktus.

1.3. Jūsų narystės sutartis teisiškai neužbaigiama, kol nepatvirtinamas pagal 2 punktą atlikto mokėjimo priėmimas (toliau - Sutartis). Sutartį galite atsisiųsti bet kuriuo metu, nusiuntę mums el. laišką su tokiu prašymu.

Narystės sutartis nėra sudaroma.

1.4. Paskyros sukūrimas suteikia galimybę naudotis mūsų platforma tik paskyrą sukūrusiam Klientui. Kaip Klientas privalote saugoti paslaptyje prieigos prie Paslaugos duomenis (prisijungimo vardą ir slaptažodį) ir pranešti mums apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi. Prieiga negali būti perduota kitoms šalims be mūsų išankstinio sutikimo.

1.5 Mūsų Paslauga gali naudotis tik tie asmenys, kurie ja naudojasi asmeniniais tikslais. Bet koks naudojimas komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas ir dėl to jūsų narystė, o kartu ir galimybė naudotis mūsų paslauga, bus nedelsiant panaikinta be išankstinio įspėjimo ir negrąžinant pinigų.

2. Mokėjimas

2.1 Mokesčiai už paslaugą yra tokie:

  • Per pirmąsias 24 valandas po registracijos Klientas turi teisę išbandyti mūsų Paslaugą už €0.50 (devyniasdešimt centų) sumą ("Bandomasis laikotarpis"). Atsižvelgiant į nutraukimą, ši prenumerata automatiškai pratęsiama kas mėnesį ir automatiškai nurašoma iš naudojamos kortelės.

2.2 Į pirmiau nurodytas kainas įskaičiuoti visi mokesčiai.

2.3 Mokėjimas atliekamas kredito kortele Mūsų svetainėje eurais ("Visa", "MasterCard", "American Express"). Interneto svetainėje yra įdiegta internetinių mokėjimų saugumo sistema, kuri šifruoja Kliento banko informacijos perdavimą. Vykdydami mokėjimo procesą, Mes naudojamės išorinio paslaugų teikėjo "Stripe" paslaugomis ir nesaugome jokios informacijos apie Jūsų kredito kortelės duomenis ir numerius. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikoje.

3. Teisė atsisakyti sutarties

3.1 Turite teisę atsisakyti sutarties per 2 (dvi) dienas nuo patvirtinimo gavimo pasibaigus bandomajam laikotarpiui.

Tai yra prašymas atsisakyti sutarties.

3.2 Šį prašymą dėl sutarties atsisakymo galite pateikti išsiųsdami mums el. laišką, kuriame nurodysite prašymo informaciją. Registracijos metu nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas atsisakymo patvirtinimo el. laiškas.

3.3 Jums pasinaudojus teise atsisakyti sutarties, sumos, kurias mums sumokėjote, bus grąžintos į kortelę, kuria mokėjote už Paslaugą, per 5-10 darbo dienų nuo tada, kai mes gausime jūsų prašymą atsisakyti sutarties. Ši teisė susigrąžinti pinigus priklauso nuo sąlygos, kad nesinaudojote Mūsų Paslauga pasibaigus bandomajam laikotarpiui; jei naudojotės Mūsų Paslauga pasibaigus bandomajam laikotarpiui, suprantate, kad už einamąjį mėnesį pinigai nebus grąžinami, o jūsų atsisakymo teisė bus laikoma prašymu nutraukti Paslaugą, kuris įsigalioja atitinkamo mėnesio pabaigoje.

3.4. Jei Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Šveicarijoje, šiame 3 skyriuje nustatyta atsisakymo teisė netaikoma, o bet koks prašymas pasinaudoti šia teise bus laikomas prašymu nutraukti Sutartį be užmokesčio.

4. Kaip veikia paslauga

4.1 Sudarius prenumeratos sutartį, jums tereikia nurodyti mobiliojo telefono, kurio geografinę buvimo vietą norite nustatyti, numerį ("Gavėjas"). Tada Gavėjui išsiunčiama SMS žinutė, kurioje pateikiama prieš tai Kliento parašyta žinutė ir nurodomas pageidavimas geolokuoti atitinkamą mobilųjį telefoną. Tuomet Gavėjas gali savo nuožiūra priimti arba atmesti šį prašymą. Jūs pripažįstate, kad Mes negalime garantuoti, jog Gavėjai priims jūsų geolokacijos prašymą, ir kad bet koks atsisakymas nesukels jums jokios atsakomybės ar teisės į bet kokią mūsų kompensaciją.

4.2 Jūs turite teisę siųsti neribotą skaičių užklausų Jūsų pasirinktiems Gavėjams tol, kol galioja Jūsų Sutartis.

4.3 Jūs negalite:

  • Naudotis Svetaine neteisėtu būdu arba priešingai šioms Sąlygoms parduoti, kopijuoti, nuomoti, išnuomoti, skolinti, platinti, perduoti ar licencijuoti visą ar bet kurią Svetainės ar Mūsų Paslaugos medžiagą ar jos dalį arba naudoti Mūsų Paslaugą komerciniais tikslais bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Mūsų ar Mūsų subrangovų sistemų arba dalyvauti bet kokiuose veiksmuose, kurie trikdo, blogina ar trukdo Mūsų Svetainės ir Paslaugos veikimui ar funkcijoms.
  • Piktnaudžiauti Svetaine tyčia platinant virusą ar kitą žalingą programą. Naudoti Mūsų Paslaugą nepageidaujamų laiškų siuntimo tikslais. Menkinti mūsų veiklą arba dalyvauti bet kokiuose veiksmuose, kurie gali pakenkti mūsų reputacijai, tiek Mūsų Paslaugoje, tiek kitur (pvz., socialiniuose tinkluose).

5. Sutarties nutraukimas

5.1 Nutraukimas Kliento prašymu. Galite bet kada atsisakyti prenumeratos ir nutraukti Sutartį paspaudę nuorodą "Atsisakyti prenumeratos" svetainės puslapio viršuje arba apačioje esančiame meniu, nurodydami, kad tuomet Jūsų prenumeratos atsisakymas įsigalios pasibaigus bandomajam laikotarpiui, t. y. pasibaigus einamiesiems metams, per kuriuos buvo pateiktas Jūsų prašymas atsisakyti prenumeratos, tuo atveju, jei Jūsų Paskyra bus deaktyvuota, o prieiga prie mūsų Paslaugos ir naudojimasis ja bus nutrauktas. Atsižvelgiant į 3.3 skirsnį, pinigai nebus grąžinami.

Grąžinimas nebus vykdomas.

5.2 "WEBZOOM LTD" iniciatyva sutartis nutraukiama. Mes taip pat galime nutraukti Jūsų sutartį mėnesio pabaigoje, tokiu atveju išsiųsime el. laišką Jūsų registracijos metu nurodytu adresu. Pažeidus šias sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant 4.3 skyriumi, Mes pasiliekame teisę sustabdyti Jūsų paskyrą, kol atliksime reikiamus tyrimus, ir, jei reikia, nedelsiant nutraukti Jūsų sutartį; apie tai, ar tai bus sustabdymas, ar nutraukimas, būsite informuoti tuo pačiu adresu išsiųstu el. laišku.

5.3 Pagal šį skyrių atliktas nutraukimas nesuteikia teisės į grąžinimą, jei toks nutraukimas prilygsta Jūsų pasinaudojimui teise atsisakyti sutarties pagal 3.1 ir 3.3 punktus.

6. Intelektinė nuosavybė

6.1 "WEBZOOM LTD" priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į mūsų svetainę ir jos turinį, įskaitant susijusią praktinę patirtį.

6.2 Sudarydami šią sutartį suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą teisę naudotis mūsų paslaugomis ir naudotis jomis.

Tai yra intelektinės nuosavybės teisė.

7. Įsipareigojimai ir garantija

7.1 Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, "WEBZOOM LTD" atsisako bet kokių įsipareigojimų, kylančių iš mūsų Sutarties vykdymo.

Tai yra įsipareigojimas dėl rezultato.

7.2 Neatsižvelgiant į 7.1 punktą, "WEBZOOM LTD" dės visas pastangas, kad paslauga būtų prieinama 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Tačiau "WEBZOOM LTD" nebus atsakinga už neprieinamumą dėl klaidų, techninių kliūčių ar kitų techninės priežiūros operacijų, dėl kurių neatsiranda teisė į pinigų grąžinimą.

Teisė į pinigų grąžinimą nesuteikiama.

7.3. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių neprižiūri ir nekontroliuoja "WEBZOOM LTD" ir už kurių funkcionalumą ir turinį mes jokiu būdu negalime būti atsakingi.

8. Įvairios

8.1 NESĄMONINGOSIOS GALIOS ĮVYKIS Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei Sutarties neįmanoma įvykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, t. y. nenumatyto įvykio, nepriklausančio nuo vienos ar kelių šalių valios, nė viena iš šalių negali būti laikoma atsakinga už bet kokių savo įsipareigojimų nevykdymą, neįvykdymą ar vėlavimą juos įvykdyti dėl minėto atvejo atsiradimo. Todėl Sutarties vykdymas ir jos įsipareigojimų vykdymas, įskaitant mokėjimus, bus sustabdytas nenugalimos jėgos (force majeure) įvykio laikotarpiui, o mokėjimas, atliktas už tą mėnesį, kurį įvyko nenugalimos jėgos (force majeure) įvykis, bus išsaugotas. Tačiau bet kuri šalis turi galimybę pasinaudoti 5 straipsnyje numatyta sutarties nutraukimo sąlyga.

8.2. NEGALIOJIMAS. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia, toks negaliojimas neturi įtakos likusių nuostatų teisėtumui. Negaliojanti nuostata pakeičiama ir aiškinama taip, kad būtų užtikrintas jos teisėtumas, nuostata, savo esme kuo panašesne į negaliojančią nuostatą.

Negaliojanti nuostata pakeičiama kuo panašesne savo esme nuostata.

8.3 RYŠIAI. Visa korespondencija su "WEBZOOM LTD" turėtų būti siunčiamaadresu (4 ) arba "WEBZOOM LTD", Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA. Sutarčiai ir šioms nuostatoms bei sąlygoms taikoma Anglijos teisė, kiek tai susiję su jų taikymu ir vykdymu. Visi ginčai, tiesiogiai ar netiesiogiai kylantys dėl šių sąlygų ir iš jų kylančios Sutarties, perduodami nagrinėti kompetentingam Kliento gyvenamosios vietos teismui, kai ieškovas yra "WEBZOOM LTD", ir Londono teismui, kai ieškovas yra Klientas.

Raskite bet kurio telefono vietą dabar

© 2023 GeoAPP. Visos teisės saugomos.