Feltételek és kikötések

A WEBZOOM LTD ("Mi") egy angol cég, székhelye Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB, amely a https://geoapp.mobi/hu weboldalon ("Webhely") keresztül egy helymeghatározáson alapuló szolgáltatást üzemeltet, amely lehetővé teszi bármely magánszemély számára ("Ügyfél" vagy "Ön"), hogy a keresett telefonszám tulajdonosának előzetes beleegyezésével mobiltelefonokat keressen ("Szolgáltatás").

A jelen általános szerződési feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") célja, hogy elmagyarázza, Ön, mint Ügyfél, hogyan élvezheti a Szolgáltatás előnyeit.

A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy elmagyarázza, Ön, mint Ügyfél hogyan veheti igénybe a Szolgáltatást.

Általános Szerződési Feltételeinket a fejlődésnek megfelelően valószínűleg rendszeres időközönként frissítjük és/vagy kiegészítjük, amely esetben a felülvizsgálat előtt egy hónappal e-mailben értesítjük Önt. A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata azután, hogy Önt tájékoztattuk az ilyen változásról, és ha nem szünteti meg a tagságát a hónap vége előtt, az az említett Általános Szerződési Feltételek legfrissebb változatának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek ezen változata fejlesztés alatt áll.

Az Általános Szerződési Feltételeink ezen verzióját legutóbb 2022. január 19-én frissítettük.

1. Első regisztráció

1.1 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata egy fiók létrehozásához kötött a Weboldalunkon ("Fiók").

1.2 A regisztrációs folyamat során a következő információkat kérjük megadni

  • E-mail cím
  • Jelszó

Ügyfélként Ön biztosít bennünket az Ön által megadott információk pontosságáról, őszinteségéről és megbízhatóságáról, valamint arról, hogy Ön nagykorú és a lakóhelye szerinti országban jogosult a Szolgáltatásunkra előfizetni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy személyazonosság-lopás esetén fenntartjuk a jogot, hogy minden jogi intézkedést alkalmazzunk Önnel szemben, beleértve a büntetőjogot is.

1.3 Az Ön tagsági szerződése jogilag csak akkor jön létre, ha az alábbi 2. pontnak ("Szerződés") megfelelően teljesített fizetés elfogadása igazoltan megtörtént. A Szerződést bármikor letöltheti, ha erre vonatkozó kérést küld nekünk e-mailben.

Nincs tagsági szerződés.

1.4 A fiók létrehozása kizárólag a fiókot létrehozó Ügyfél számára biztosít hozzáférést a platformunk használatához. Ügyfélként az Ön kötelessége, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférési adatokat (bejelentkezési adatok és jelszó) titokban tartsa, és minden jogosulatlan használatot jelezzen nekünk. A hozzáférés nem ruházható át más félre a mi előzetes hozzájárulásunk nélkül.

1.5 Szolgáltatásunk csak olyan személyek számára hozzáférhető, akik azt személyes célokra használják. Bármilyen kereskedelmi célú felhasználás szigorúan tilos, és a tagság azonnali, előzetes értesítés nélküli és visszatérítés nélküli törlését eredményezi, és ezzel együtt a szolgáltatásunkhoz való hozzáférési és használati lehetőségét is.

2. Fizetés

2.1 A szolgáltatás díjai a következők:

  • A regisztrációt követő első 24 órában az Ügyfélnek joga van kipróbálni a Szolgáltatásunkat €0.50 (kilencven cent) összegért ("Próbaidőszak") - Ezen 24 óra leteltével, az ezen időszakon belüli felmondás függvényében, automatikusan havi előfizetés kerül megkötésre €47.90 (negyvenhét euró és kilencven cent) összegért. A felmondás függvényében ez az előfizetés hónapról hónapra automatikusan megújul, és a használt kártyát automatikusan megterheli.

2.2 A fent feltüntetett árak minden adót tartalmaznak.

2.3 A fizetés a Weboldalunkon bankkártyával történik, euróban (Visa, MasterCard, American Express). A Weboldalon online fizetési biztonsági rendszer működik, amely titkosítja az Ügyfél banki adatainak átvitelét. A fizetési folyamatunk részeként egy külső szolgáltatót, a Stripe-ot használjuk, és nem tárolunk semmilyen információt az Ön bankkártyaadatairól és -számairól. További információkért kérjük, tekintse meg adatvédelmi szabályzatunkat.

3. Elállási jog

3.1 Önnek joga van elállni a szerződéstől a próbaidőszak lezárását követő visszaigazolás kézhezvételét követő 2 (két) napon belül.

Ez egy elállási kérelem.

3.2 Ezt az elállási kérelmet a kérelem részleteit tartalmazó e-mail elküldésével lehet benyújtani. A regisztráció során megadott e-mail címre elküldünk egy elállást visszaigazoló e-mailt.

3.3 Miután Ön gyakorolta elállási jogát, az Ön által nekünk kifizetett összegeket a visszavonási kérelme beérkezésétől számított 5-10 munkanapon belül visszatérítjük arra a kártyára, amellyel a Szolgáltatásért fizetett. A visszatérítésre való jogosultság feltétele, hogy Ön a próbaidőszak után nem vette igénybe a Szolgáltatásunkat; ha Ön a próbaidőszak után vette igénybe a Szolgáltatásunkat, akkor tudomásul veszi, hogy az adott hónapra nem történik visszatérítés, és hogy az elállási jogát felmondási kérelemként kezeljük, amely a kérdéses hónap végére lép hatályba.

3.4. Ha Ön svájci illetőségű, a jelen 3. pontban meghatározott elállási jog nem alkalmazható, és az e jog gyakorlására irányuló bármely kérelem a Szerződés fizetés nélküli felmondására irányuló kérelemnek minősül.

4. Hogyan működik a szolgáltatás

4.1 Az előfizetési szerződés megkötését követően Önnek csak meg kell adnia a geolokalizálni kívánt mobiltelefon számát ("Címzett"). Ezután a Címzettnek SMS-t küldünk, amely tartalmazza az Ügyfél által korábban megírt üzenetet, és amelyben megadja, hogy geolokalizálni kívánja a szóban forgó mobiltelefont. A Címzett ezt követően saját belátása szerint elfogadhatja vagy elutasíthatja ezt a kérést. Ön tudomásul veszi, hogy nem tudjuk garantálni, hogy a Címzettek elfogadják az Ön geolokációs kérését, és hogy az esetleges elutasítás nem von maga után semmilyen felelősséget vagy visszatérítési jogot Önnel szemben.

4.2 Ön jogosult korlátlan számú kérést küldeni az Ön által választott Címzetteknek, amíg az Ön szerződése fennáll.

4.3 Ön nem jogosult:

  • A Webhelyet jogellenes módon vagy a jelen Feltételekkel ellentétesen használni, hogy eladja, lemásolja, bérbe adja, bérbe adja, kölcsönadja, terjessze, átruházza vagy licencelje a Webhelyen vagy a Szolgáltatásunkban található anyagok egészét vagy bármely részét, vagy a Szolgáltatásunkat kereskedelmi célokra használja, hogy megpróbáljon jogosulatlanul hozzáférni a rendszereinkhez vagy alvállalkozóink rendszereihez, vagy részt vegyen bármilyen olyan tevékenységben, amely megzavarja, rontja vagy zavarja a Webhelyünk és a Szolgáltatásunk működését vagy működését.
  • Visszaélni a Honlapunkkal azáltal, hogy szándékosan vírust vagy más káros alkalmazást juttat el hozzánk. Szolgáltatásunk használata spammelési célokra. Becsteleníteni a működésünket, vagy részt venni bármilyen olyan magatartásban, amely árthat a hírnevünknek, akár a Szolgáltatásunkban, akár máshol (pl. közösségi hálózatokon).

5. Felmondás

5.1 Felmondás az Ügyfél kérésére. Ön bármikor leiratkozhat és felmondhatja a Szerződését a weboldal oldalának tetején vagy alján található menüben található "Leiratkozás" linkre kattintva, azzal, hogy az Ön leiratkozása ekkor vagy a próbaidőszak végén lép hatályba, azaz annak a folyó évnek a végén, amely során a leiratkozási kérését benyújtotta, abban az esetben az Ön fiókja deaktiválásra kerül, és a hozzáférés és a Szolgáltatásunk használata megszűnik. A 3.3. szakaszra is figyelemmel, visszatérítésre nem kerül sor.

Nem kerül sor visszatérítésre.

5.2 A WEBZOOM LTD kezdeményezésére a szerződés megszűnik. Az Ön szerződését egy hónap végén is felmondhatjuk, ebben az esetben egy e-mailt küldünk az Ön által a regisztrációkor megadott címre. A jelen feltételek megsértése esetén, beleértve, de nem kizárólagosan a 4.3. pontban foglaltakat, fenntartjuk a jogot, hogy a szükséges vizsgálatok lefolytatásáig felfüggesszük az Ön fiókját, és adott esetben azonnali hatállyal felmondjuk a szerződését; akár felfüggesztésről, akár felmondásról van szó, Önt ugyanerre a címre küldött e-mailben értesítjük.

5.3 Az e szakasz szerint gyakorolt felmondás nem jogosítja Önt visszatérítésre, amennyiben az ilyen felmondás egyenértékű az Ön által a 3.1. és 3.3. szakasz szerinti elállási jog gyakorlásával.

6. Szellemi tulajdon

6.1 A WEBZOOM LTD tulajdonában van a weboldalunkhoz és annak tartalmához fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve a kapcsolódó know-how-t is.

6.2 A jelen megállapodás megkötésével nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek szolgáltatásaink elérésére és használatára.

Ez egy szellemi tulajdonjog.

7. Kötelezettség és szavatosság

7.1 A WEBZOOM LTD a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden olyan kötelezettséget, amely a Szerződés teljesítéséből ered.

Ez a kötelezettség az eredményre vonatkozik.

7.2 A 7.1. ponttól függetlenül a WEBZOOM LTD ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás a hét minden napján, napi 24 órában elérhető legyen. A WEBZOOM LTD azonban nem vállal felelősséget a hibák, technikai korlátozások vagy egyéb karbantartási műveletek miatti elérhetetlenségért, amely nem jogosít fel visszatérítésre.

Nem áll fenn visszatérítésre való jogosultság.

7.3 Az Oldal tartalmazhat olyan más oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a WEBZOOM LTD tart fenn vagy ellenőriz, és amelyek működéséért és tartalmáért semmilyen módon nem vállalunk felelősséget.

8. Különböző

8.1 FELHATALMAS ESET A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior, azaz az egyik vagy több fél akaratától független, előre nem látható esemény miatt lehetetlenné válik, egyik fél sem tehető felelőssé az említett eset bekövetkezése miatt bármelyik kötelezettségének nem teljesítéséért, meghiúsulásáért vagy késedelmes teljesítéséért. A Szerződés teljesítése és kötelezettségeinek teljesítése, beleértve a fizetést is, ezért a vis maior esemény időtartamára szünetel, a vis maior esemény bekövetkezésének hónapjára teljesített kifizetés azonban visszatartásra kerül. Bármelyik félnek lehetősége van azonban az 5. cikkben foglalt felmondási záradékot alkalmazni.

8.2 NULLÁZAT. Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, ez az érvénytelenség nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe az érvénytelen rendelkezéshez szellemében lehetőleg hasonló rendelkezés lép, és azt úgy kell értelmezni, hogy annak jogszerűsége biztosított legyen.

Az érvénytelen rendelkezés helyébe a lehető leghasonlóbb értelmű rendelkezés lép.

8.3 KÖZLEMÉNY. A WEBZOOM LTD-nek küldött minden levelezésta következő címre kell küldeni: (4 ) vagy WEBZOOM LTD, Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB

8.4 IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG. A szerződésre és a jelen szerződési feltételekre az angol jog az irányadó az alkalmazhatóság és a teljesítés tekintetében. A jelen Feltételekből és az abból eredő Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő bármely jogvitát az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani, amennyiben a WEBZOOM LTD a felperes, és a londoni bírósághoz, amennyiben az Ügyfél a felperes.

Bármely telefon helye